Hamilton no será sancionado pese a desobedecer orden de equipo